Persian2English

Breaking the Language Barrier on Human Rights

Mousavi's Chief Aide Arrested

December 29, 2009
The Arrests Increase!
Government forces have arrested Mir Hossein Mousavi’s chief aide Alireza Beheshti. Beheshti, the son of one of Iran’s most commemorated martyrs, Ayatollah M. Beheshti, was also detained briefly in September when the regime tried to disrupt preparations for Qods Day demonstrations.
******************************************************

فرزند شهید بهشتی بازداشت شد

پارلمان‌نیوز: سید علیرضا حسینی بهشتی فرزند شهید بهشتی حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز گذشته بازداشت شد

طی گفت‌وگویی كه یكی از نزدیكان بهشتی با یكی از رسانه‌ها انجام داد از عدم درج این خبر تاكنون در رسانه‌ها ابراز تعجب كرده و گفت: علیرضا حسینی بهشتی حوالی ساعت 1 بعد از ظهر روز گذشته  در حالی كه مشغول تدریس در دانشگاه تربیت مدرس بود بازداشت شد اما تاكنون خبری در این رابطه در رسانه‌ها منعكس نشده است

وی افزود:بازداشت‌كنندگان پس انتقال بهشتی به منزل شخصی و جست‌وجوی آنجا؛ پاره‌ای از اسناد، مدارك، كامپیوتر شخصی و دست نوشته‌های وی را نیز ضبط كردند

وی در ادامه این گفت‌وگو اظهار داشت:هم‌اكنون نیز هیچ اطلاعی از محل نگه‌داری آقای بهشتی در دست نیست كه این امر موجب نگرانی شدید خانواده و بستگان وی شده است

این فرد تصریح كرد: به گفته همسر بهشتی كه در آخرین لحظات جست‌وجوی منزل و ثبت‌و ضبط پاره‌ای از اسناد، مدارك و كامپیوتر شخصی به محل می‌رسد؛علیرضا بهشتی از امضای لیست اقلام ضبط شده كه بر روی یك برگه آ4  و به صورت دست‌نویس مرقوم شده است، امتناع می‌كند

Persian Source- Parleman News

  • Balatarin
    Tags: , , , ,

    Leave a Response