Persian2English

Breaking the Language Barrier on Human Rights

Italian raps about Iran (Translated into English and Farsi)

January 11, 2010


A rap song in Italian about the Iranian people’s movement


ترجمه به فارسی

یه واقعیتی هست که هر روز حالمو بیشتر می¬گیره

هر روز اوضاع داره سگی¬تر می¬شه

پایین صفحه¬ی روزنامه که می¬خونی همه چی خوب و خوشه

اما تیترها آدم رو می¬برن وسط صحنه¬ی مرگ

نمیتونی حرف بزنی، نمیتونی فکر کنی

نمیتونی عاشق بشی، نمی¬تونی باشی

فریاد بزن، شورش کن

نمی¬تونی بفهمی، باید عروسک خیمه شب¬بازی¬شون بشی

حالت بهم می¬خوره و داد می¬زنی اما می¬دونی هیچی بخاطر تو نیست

و هیچ کس نیست سرشو شجاعانه بالا نگه داره

هیچ کس نیست که حاضر باشه باهات جلو بیاد

خیابون های سبز اسمتو فریاد می¬زنند

اما صداها واسه خفه کردن درد کافی نیست

بسیج از دیکتاتوری دستور میگیره

دور ایران رو از ترس حکومت مذهبی دیوار کشیدن

باتوم های خامنه ای پوست آدم رو کلفت می¬کنه

انگشتا به آسمون، به نشونه پیروزی

قدم ها به پیش

دنیای بیرون رو خواب برده و نمی¬فهمه شرفِ آدمیزاد چه دوامی داره

“صحبت نکن، مخالفت نکن، فقط

گلوله و کتک نصیب کسایی کن که خوب نمی¬دوَند”

رسانه های انگلیسی را بگیر ، روزنامههای مخالف رو ببند

اینترنت رو سانسور کن، تو انتخابات تقلب کن

مردم با خشم پشت هم صف میکشند

حال جوونا از پدر مادرایی که با انقلاب 57 کردنشون تو قفس گرفته

تشنه رها شدن هستند، امروز نوبت انقلاب اوناست

تاریخ درس می¬ده که اینبار دیگه پیروزی شکست نمی¬شه

تو چشمای اونا رنگ چریکا رو نمی¬بینم, اونا نمی¬خوان خیابوناشون رنگ خون بگیره

دولت خفه خون گرفته و نمی¬خواد بقیه بفهمند جون مردم چقدر براش بی¬اهمیته

آره دولت خوب می¬دونه، منافع دولتای دیگه باعث می¬شه به سازن برسن

این شجاعت تو مبارزه حسودم می¬کنه

اون مقاومت، اون خشم، اون شهامت برای تغییر

اون پاهای کتک خورده که هنوز جلو میره

اون دستها که بلند میشه و در هم پیچ می¬خوره

و آنها که سخت جلوی قدرت دروغین فریاد میکشند

برای درخواست قانون و شفافیته، همین و بس

خشونتی که به سن و جنس نگاه نمیکنه

زن ها و پیر ها در پشت بام ها فریاد میزنند : الله اکبر

از این مبارزه نمی¬شه در رفت

این فریاد ها نمی-خوان رنگ خون بگیرن

اونا دنبال خشم و نفرت نیستن, انقلاب می¬خوان

این انقلابی ئه که راهشو می¬سازه

بعد یه شروع دوباره، بعد این همه تعقیب، باید یه جوابی داشته باشه

شما دولتی هستید که دیگه گروگان نمیگیره

قلب و اندیشه رو آزاد میکنه ، پیام انقلاب اینه

از این مبارزه نمی¬شه در رفت

این فریاد ها نمی-خوان رنگ خون بگیرن

اونا دنبال خشم و نفرت نیستن, انقلاب می¬خوان

این انقلابی ئه که راهشو می¬سازه

بعد یه شروع دوباره، بعد این همه تعقیب، باید یه جوابی داشته باشه

شما دولتی هستید که دیگه گروگان نمیگیره

قلب و اندیشه رو آزاد میکنه ، پیام انقلاب اینه

Farsi Translation by: Arash Azizi and Mana S. Persian2English.com


English Translation:

It’s a reality that upsets me every day
Every day the situation becomes more ugly

Sweet, on the foot of the page,
the headlines open the door to death.

You cannot talk, you cannot think
You cannot love or be.

Shout and revolt.

You cannot know, you live like a puppet.

You scream of disdain, but you already know that nothing is because of you.
And there is nobody waiting who bravely keeps his head up

There is nobody getting ready to move his steps along with you.

The green streets are shouting your name,
but the voices are not enough to drown out the pain.

Basij is commanded by a dictatorship.
Through the fear of theology, Iran was closed by walls.
The batons used by Khamenei strengthened your skin.

With your finger in the sky in the shape of the “V” sign, you drive your steps
while the world outside sleeps, not understanding the last of a dignity
that has died, or the doom of living while kneeling; a life deformed.

“Don’t talk, don’t oppose, just
shoot and beat those who don’t run enough!”

Get at the English media, shut down the press of the opposition,
censor the Internet, fake the elections.

The people burst with anger;
young people disappointed in their parents who trapped them in a cage after 1979.

They thirst for redemption, now it’s the turn of their Revolution.

This time it will not be a victory turned into a defeat, as history teaches.
I can’t see guerrillas in their eyes.

They want their streets to not be stained with blood.

The government is silent, hoping to not reveal how invaluable lives are to them.
The government is aware there are too many interests for other countries to not reach a compromise.

I envy the courage to struggle
the strength, the anger, the courage to change
those beaten legs that still move forward.
those arms that are raised and confused
those who shout hard against a fraudulent power
to demand legality and clearness, nothing else.

There exists a violence that doesn’t look at gender and age.
Women and seniors shout on their rooftops: “Allah o Akbar.”

It’s a battle we can’t escape from
the screams don’t want to get wet with blood

The people are not looking for hatred and fury, they want justice.
It’s a Revolution which must make its way
It must have an answer after a new beginning, an answer after a persecution.
You are the government that no longer takes hostages
Free the hearts and minds, send a message of revolt.

It’s a battle we can’t escape from,
the screams don’t want to get wet with blood
they are not looking for hatred and fury, they want justice.

It’s a Revolution which must make its way
It must have an answer after a new beginning, an answer after a persecution.

You are the government that no longer take hostages

Free the hearts and minds, send a message of revolt

Translated by: Marco C., Amici Dell’Iran for Persian2English.com
 • Balatarin
  Tags: , ,

  2 Comments

  Trackbacks

  1. News vom 16. Januar « Arshama3's Blog
  2. ترانه‌ی رپ‌نواز ایتالیایی برای فارسی / ترجمه | Arash Azizi / آرش عزیزی

  Leave a Response